Tag : Er-Rafi esmasının anlamı

Home » Posts tagged Er-Rafi esmasının anlamı"

Birkan isminin ebced değeri : 363 Birkan isminin esması ve okuma sayısı : Er-Râfi : 351 Er-Râfi esmasının anlamı : Yukarıya kaldıran, yükselten demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulunu birden bire bulunduğu yerden yukarıya kaldırıverir. Onu yükseltir, şan ve şeref verir, ikbal verir, iti..

Read more

Cafer isminin ebced değeri : 353 Cafer isminin esması ve okuma sayısı : Er-Râfi : 351 Er-Râfi esmasının  anlamı : Yukarıya kaldıran, yükselten, demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulunu birden bire bulunduğu yerden yukarıya kaldırıverir. Kulunu yükseltir, şan ve şeref verir, ikbal verir, iti..

Read more