Tag : Çağla isminin esması

Home » Posts tagged Çağla isminin esması"

Çağla isminin ebced değeri : 1035 Çağla isminin esması ve okuma sayısı :  El-Ganiyy  : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Hiç bir şeye muhtaç olmayıp, her şeyden müstağni olan, her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, hiç bir şeye muhtaçolmayan..

Read more