Tag : Çağın isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Çağın isminin ebced değeri"

Çağın isminin ebced değeri : 1064 Çağın isminin esması ve okuma sayısı : El-Ganiyy : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, her şeyden müstağni olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, gerçek zenginlik sahibi olan..

Read more