Tag : Çağıl isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Çağıl isminin ebced değeri"

Çağıl isminin ebced değeri : 1044 Çağıl isminin esması ve okuma sayısı : El-Ganiyy : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Her şeyden müstağni olan, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herşeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, gerçek zenginlik sahibi olan ve hiç birşeye muhtaç olmayan..

Read more