Tag : Buminhan isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Buminhan isminin ebced değeri"

Buminhan isminin ebced değeri : 749 Buminhan isminin esması ve okuma sayısı : El-Muktedir : 744 El-Muktedir esmasının anlamı : Her şeye gücü yeten, kudret ve kuvvetli olan demektir. Allah Teâlâ yarattıkları üzerinde istediğini istediği zaman yapma güç ve kudretine..

Read more