Sevgül

Home » İsimler » Sevgül
İsimler Yorum Yapılmamış

Sevgül isminin ebced degeri:(116)

Sevgül ismine denk geeln esma:(117) Ya kaviyy c.c

EL-KAVİYY: Gücü ve kuvveti sınırsız olan,kendisinei hiç bir şey aciz bırakmayan demektir.

Ebced değeri ve zikir saati:EL-KAVİYY., isminin ebced değeri (117) adettir.Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

Özellikleri ve bazı faydaları.

  • Bu ismin zikri fetih için uygundur.istanbulun fethinde bu ismin fatih sultan Mehmet tarafından da zikredildiği bilinmektedir.Yavuz Sultan Selim de Mısır’ın fethinde bu ismin zikrini yapmıltır.
  • Vucudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün(114) defa okuyarak bu ismin z,krine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider,kuvveti yerine gelir.
  • Zayıf bir mazlum okusa zalimin zulmünden emin olur.
  • her gün evinden çıkmadan(126) defa okuyan kimse,bütün zahmet ve meşakatlerden kurtulur.İşleri kolayca yürür.Kalp ve ruh kuvveti kazanır.

 

 

LEAVE A COMMENT