Category : İsimler

Home » Archive by category : İsimler

Efrahim; Ebced degeri(337) Afrahim isminin okuyacağı Esma; Ya Müsavvir (336) Ya Müsavvir;Her mahlukatı ezeli hikmetlerinin gereği çeşitli suretlerde yaratan Allah.Ya Müsavvir celle celalühü:Varlıklara sûret veren,tasvir  eden,onları en güzel şekilde tertip edip,en güzel sûrette şekillendiren Allâhü..

Read more

Seden; Ebced degeri (114) Seden isminin okuyacağı Esma; Ya Cami celle celalühü(114) Ya Cami;:İstediğini ,istediği yerde toplayan.Kıyamet  günü (hesap günü)bir araya cem eden.Gönülleri birleştirip sevgi ve muhabbet  meydana getiren.Bir çoğu bir birine zıt unsurları birleştirerek  kainatı meydana geti..

Read more

Vahide; Ebced değeri 75 Vahide İsminin okuyacağı Esma: Ya Celil (73) Ya Celil celle celalühü; Zat’ında sıfatında,fiillerinde hiç kimse O’na denk olamaz.Celal ve cemal sıfatlarının mutlak sahibi O’dur. Kainatta meydana gelen her şey O’nun Celal ve Cemal sıfatlarının birer tezahürüdür. Bu ismi Celil’in etkisi ile dostlarını fazlı keremi ile yüceltmiş,adli ile de düşmanları zelil ..

Read more

Yenel isminin  ebced degeri ; 90 Yenel ismine denk gelen esma; 90 Ya Melik celle celalühü Ya Melik  c.c  ve faydaları;Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı,sözlükte,sahip olmak,istila etmek,kuvvetli olmak,yoğurmak,hükmetmek,kontrol etmek,irade gibi anlama gelir. Devlet başkanlarının ve diğer idarecilerin gönlünü kazanmak,güç ve iktidar sahip olmak ve onların yanında kabul görmek,sözü dinlenir olmak isteyen kimseler bu ..

Read more