Zeynep

Home » İsimler » Zeynep
İsimler 3 yorum

Zeynep isminin ebced degeri:69

Zeynep isminin okuyacağı esma:68 Yâ Hakem c.c 68 Yâ Hamid c.c

El-Hamid esmasının faydaları:

Manası:Övülmüş ve her senâya lâyık olan;ancak kendisine hamd edilen ve senâ edilen,bütün varlıkların diliyle öğülen yegane Zât Allahü Teâlâ’dır.

Her gün 5 vakit namazlardan sonra  68 defa Yâ Hamid celle celalühü  zikrien devam eden herkes tarafından sevilir,işlerinde başarılı olur,hasta ise şifa bulur.Dua edersen duası kısa zamnda kabul olur ahlakı güzelleşir.

Kötü huylu ve ahlakı bozuk olanlar için,68 defa yada 3844 defa Yâ Hamid c.c okunursa kısa zamnda ahlakı düzelir.

Ya Hakem Esması ve faydaları:

Manası:Hakiki ve mutlak hakim;hükmeden,hakla bâtılın,iyi ile kötünün arasını ayıran.

Faydaları:her gün yada namazlardan sonra 68 defa  “Yâ Hakem celle cellalühü ” zikrine devam eden başarılı olur

Haklı davasının kazanmak isteye,sürüncemede kalan bir işini neticelendirmek isteyen her gün 4624 kere ” Yâ Hakem c.c”zikrini okursa  muradına erer.

3 thoughts on - Zeynep

LEAVE A COMMENT