Yâ Allah zikri ile eşler arası sevgi devamlı olur

Home » Allah'ın isimleri » Yâ Allah zikri ile eşler arası sevgi devamlı olur
Allah'ın isimleri 3 yorum

Sabah namazından sonra 66  kere “Yâ Allah celle celalühü”  okur,ardından  1 kere  Târık Sûresi”ni okuyanı herkes sever.Bu zikre devam eden eşler arsında  da  sevgi devamlı olur.

tarık suresi

86 – TARİK
Bismillahirrahmanirrahim

1. Vessemai vettarikı.
2. Ve ma edrake mettariku.
3. Ennecmüssakıbü.
4. İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.
5. Felyenzuril’insanü mimme hulika.
6. Hulika min main dafikın.
7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
8. İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.
9. Yevme tüblesserairü.
10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
11. Vessemai zatirrec’ı.
12. Vel’ardı zatissad’ı.
13. İnnehu likavlün faslün.
14. Ve ma hüve bilhezli.
15. İnnehüm yekiydune keyden.
16. Ve ekiydü keyden.
17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Türkçe Meali

86 – Tarık
Bismillahirrahmânirrahîm

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki

1. Göğe ve târıka andolsun.
2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
8. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
11. Yağmurlu göğe andolsun,
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
13. Şüphesiz o Kur’an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.
14. O, boş bir söz değildir.
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
16. Ben de bir tuzak kurarım.
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

 

3 thoughts on - Yâ Allah zikri ile eşler arası sevgi devamlı olur

  • Buğra isminin ebced değeri : 1209 Kusay isminin ebced değeri : 207 Derya isminin ebced değeri : 215
    Buğra isminin esması : Yâ Gaffar Kusay isminin esması : Yâ Cabbar Derya isminin esması : yâ Bâri
    Yâ Gaffar esmasının okuma sayısı : 1060 Yâ Cabbar esmasının okuma sayısı : 206 Yâ Bâri esmasının okuma sayısı : 213

LEAVE A COMMENT