Tag : Malile’l Mülk esmasının faydaları

Home » Posts tagged Malile’l Mülk esmasının faydaları"

Malike’l Mülk (c.c.) esmasının manası : Mülkün ebedi tek hüküm sahibi olan, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, iradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan. Her şeyin tek sahibi demektir. Malike’l Mülk esmasının ebced değeri : 212 Malike’l Mülk esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden gerçekler üzerinde idrak yeteneğine sahip olur, hakikate erişir.Manevi ..

Read more