Tag : El-Muktedir esmasının anlamı

Home » Posts tagged El-Muktedir esmasının anlamı"

Cengizhan isminin ebced değeri : 741 Cengizhan isminin esması ve okuma sayısı : El-Muktedir : 744 El-Muktedir esmasının anlamı : Her şeye gücü yeten kuvvetli ve kudretli olan. Kuvvet ve iktidar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden..

Read more

Buminhan isminin ebced değeri : 749 Buminhan isminin esması ve okuma sayısı : El-Muktedir : 744 El-Muktedir esmasının anlamı : Her şeye gücü yeten, kudret ve kuvvetli olan demektir. Allah Teâlâ yarattıkları üzerinde istediğini istediği zaman yapma güç ve kudretine..

Read more