Tag : El-Kuddûs esmasının anlamı

Home » Posts tagged El-Kuddûs esmasının anlamı"

Değer isminin ebced değeri : 274 Değer isminin esması ve okuma sayısı :  El-Kuddûs : 270 El-Kuddûs esmasının anlamı : Her şeyi tertemiz yapan, kendisi her türlü lekeden uzak, hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten çok uzak, pek yüce olan..

Read more

Cemalettin isminin ebced değeri : 169 Cemalettin isminin esması ve okuma sayısı : EI-Kuddûs : 170 EI-Kuddûs esmasının anlamı : Her şeyi tertemiz yapan, kendisi her türlü lekeden uzak. Her türlü hata ve kusurlardan tertemiz olan. Hatadan, gafletten acizlikten, her türlü eksiklikten çok uzak, pek yüce, tertemiz olan..

Read more