Tag : El-Ganiyy esmasının anlamı

Home » Posts tagged El-Ganiyy esmasının anlamı"

Çağın isminin ebced değeri : 1064 Çağın isminin esması ve okuma sayısı : El-Ganiyy : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, her şeyden müstağni olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, gerçek zenginlik sahibi olan..

Read more

Çağla isminin ebced değeri : 1035 Çağla isminin esması ve okuma sayısı :  El-Ganiyy  : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Hiç bir şeye muhtaç olmayıp, her şeyden müstağni olan, her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, hiç bir şeye muhtaçolmayan..

Read more

Çağıl isminin ebced değeri : 1044 Çağıl isminin esması ve okuma sayısı : El-Ganiyy : 1060 El-Ganiyy esmasının anlamı : Her şeyden müstağni olan, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herşeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu, gerçek zenginlik sahibi olan ve hiç birşeye muhtaç olmayan..

Read more