Tag : El-Cebbar esmasının anlamı

Home » Posts tagged El-Cebbar esmasının anlamı"

Cebbar isminin ebced değeri : 206 Cebbar isminin esması ve okuma sayısı : El-Cebbar : 206 El-Cebbar esmasının anlamı : Emrine karşı konulmayan. Hükmünü bütün varlıklar üzerinde yürüten, mahlukatı mecbur eden. İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan..

Read more

Cabir İsminin ebced değeri : 206 Cabir isminin esması ve okuma sayısı : El-Cebbar 206 El-Cebbar esmasının anlamı : Hükmünü bütün varlıklar üzerinde yürüten. İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan. Kullarının işlerini, eksiklerini düzelten ve iradesine göre onları yöneten demektir. O her şeye hükmünü geçirir. Bütün alemlerin düzeni O’nun koyduğu kurallara göre çalışır. Bu alemlerin ..

Read more