Tag : Cafer isminin esması

Home » Posts tagged Cafer isminin esması"

Cafer isminin ebced değeri : 353 Cafer isminin esması ve okuma sayısı : Er-Râfi : 351 Er-Râfi esmasının  anlamı : Yukarıya kaldıran, yükselten, demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulunu birden bire bulunduğu yerden yukarıya kaldırıverir. Kulunu yükseltir, şan ve şeref verir, ikbal verir, iti..

Read more