Tag : Bülent isminin esması

Home » Posts tagged Bülent isminin esması"

Bülent isminin ebced değeri : 86 Bülent isminin esması ve okuma sayısı : El-Bedi : 86 El-Bedi esmasının anlamı : Eşi ve benzeri olmaksızın akılları hayret içinde bırakan şaşırtıcı varlıklar icat eden, hiç yoktan sanatkârane alemler yaratıp var eden..

Read more