Tag : Birkan ismi esmasının okuma sayısı

Home » Posts tagged Birkan ismi esmasının okuma sayısı"

Birkan isminin ebced değeri : 363 Birkan isminin esması ve okuma sayısı : Er-Râfi : 351 Er-Râfi esmasının anlamı : Yukarıya kaldıran, yükselten demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulunu birden bire bulunduğu yerden yukarıya kaldırıverir. Onu yükseltir, şan ve şeref verir, ikbal verir, iti..

Read more