Tag : Bircan isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Bircan isminin ebced değeri"

Bircan isminin ebced değeri : 266 Bircan isminin esması ve okuma sayısı : El-Kerîm : 270 El-Kerîm esmasının anlamı : Gözetleyip kontrol altında tutan. Kâinattaki bütün varlıkları gözetim altında bulunduran demektir. Hiç bir varlık O’nun kontrolünden uzak kalamaz. O’ndan gizli, O’nun bilmediği görmediği bir iş y..

Read more