Tag : Besir isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Besir isminin ebced değeri"

Beşir isminin ebced değeri : 512 Beşir isminin esması ve okuma sayısı : El-Metîn : 500 El-Metîn esmasının anlamı : Hiç bir şey kendisini sarsmayan ve kendisine güvenilen. Her şeye gücü yeten çok kudretli olan, hiç bir fiilinde sıkıntı çekmiyen, çok sağlam. Fiillerinde asla zorluğa ve yorgunluğa uğramayan..

Read more

Bedir isminin ebced değeri : 206 Bedir isminin esması ve okuma sayısı : El-Cebbar: 206 El-Cebbar esmasının anlamı : Hükmünü bütün varlıklar üzerinde yürüten. İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan. Kullarının işlerinin eksiklerini düzelten ve iradesine göre onları yöneten demektir. Allah’ın Cebbar sıfatı vardır. O, her şeye hükmünü geçirir. Bütün alemlerin düzeni O’nun koyduğu kurallara ..

Read more