Tag : Berke isminin esması

Home » Posts tagged Berke isminin esması"

Berke isminin ebced değeri : 227 Berke isminin esması ve okuma sayısı : El-Kebîr : 232 El-Kebîr esmasının anlamı : Pek büyük, çok yüce olan, celâlinin va şanının yüceliğine hudut olmayan. Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen, büyüklük ve ululuğu hiç bir varlık tarafından bilinmeyen ve bilinmeyecek olan demektir. Allah Teâlâ’nın bu kâinatta eşi, ..

Read more