Tag : Berkant isminin esması

Home » Posts tagged Berkant isminin esması"

Berkant isminin ebced değeri : 753 Berkant isminin esması ve okuma sayısı : El-Müzill : 770 El-Müzill esmasının anlamı : Yücelten, izzet ve şeref veren demektir. Allah Teâlâ, bir kuluna izzet ve şeref lütfetti mi, artık o kul bu şeref ve haysiyeti, onur ve itibarını koru..

Read more