Tag : Berkan isminin esması

Home » Posts tagged Berkan isminin esması"

Berkan isminin ebced değeri : 353 Berkan isminin esması ve okuma sayısı : Er-Rafi  351 Er-Rafi esmasının anlamı : Yukarıya kaldıran, yükselten demektir. Allah Teâlâ, dilediği kulunu birden bire bulunduğu yerden yukarıya kaldırıverir. Onu yükseltir, şan ve şeref verir, ikbal verir, iti..

Read more