Tag : Berk isminin ebced değeri

Home » Posts tagged Berk isminin ebced değeri"

Berk isminin ebced değeri : 222 Berk isminin esması ve okuma sayısı : El-Bâri  213 El-Bâri esmasının anlamı : Örneği olmaksızın yaratan, icat eden,vareden. Örneksiz her şeyi hiç eksiksiz ve mükemmel olarak yaratan demektir. Misalsiz, örneksiz, modelsiz yaratmak, hem de mükemmel, düzenli, ahenkli yaratmak, eşi, benzeri olmayan bir olan Allah’ın işidir demek ol..

Read more