Tag : Bekir isminin esması

Home » Posts tagged Bekir isminin esması"

Bekir isminin ebced değeri : 222 Bekir isminin esması ve okuma sayısı : Malikel-Mülk : 212 Malikel-Mülk esmasının anlamı : Mülkün yegâne  ve gerçek sahibi olan demektir. Allah Teâlâ, her şeyin gerçek sahibidir. İnsanların bizim malımız zannettikleri şeyler, gerçekte O’nundur. Dilediği an, insanların elinden..

Read more