Tag : Behir isminin esması

Home » Posts tagged Behir isminin esması"

Behir isminin ebced değeri : 217 Behir isminin esması ve okuma sayısı : El-Bâri : 213 El-Bâri esmasının anlamı : Örneği olmaksızın yaratan, icat eden, vareden. Örneksiz her şeyi hiç eksiksiz ve mükemmel olarak yaratan demektir. Misalsiz, örneksiz, modelsiz yaratmak, eşi, benzeri olmayan bir olan Allah’ın işidir..

Read more