Tag : Bedri ismi esmasının okuma sayısı

Home » Posts tagged Bedri ismi esmasının okuma sayısı"

Bedri isminin ebced değeri : 216 Bedri isminin esması ve okuma sayısı : El-Bâri 216 El-Bâri esmasının anlamı : Örneği olmaksızın yaratan, icat eden, vareden. Örneksiz her şeyi hiç eksiksiz ve mükemmel olarak yaratan demektir. Misalsiz, örneksiz, modelsiz yaratmak, hem de mğükemmel, düzenli, ahenkli yaratmak, eşi, benzeri olmayan bir olan Allah’ın işidir demek ol..

Read more