Tag : Açelya isminin esması

Home » Posts tagged Açelya isminin esması"

Açelya isminin ebced değeri : 118 Açelya isminin esması ve okuma sayısı : El-Muizz / El-Kaviyy : 117 El-Muizz esmasının anlamı : Yücelten, izzet ve şeref veren. İstediğine izzet ve şeref verip yüceltip yükselten demektir. El-Kaviyy esmasının anlamı : Her şeye gücü yeten. Gücü, kuvveti ve kudreti sınırsız olan. Asla zaafa ve yorgunluğa uğramayan çok ..

Read more