Hacer

Home » İsimler » Hacer
İsimler Yorum Yapılmamış

Hacer isminin ebced değeri : 211

Hacer isminin esması ve okuma sayısı : Mâlike’l-Mülk : 212

Mâlike’l-Mülk esmasının anlamı : Mülkün yegâne ve gerçek sahibi olan. Mülkün ebedi ve tek sahibi olan. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden demektir.

LEAVE A COMMENT