Erkut

Home » İsimler » Erkut
İsimler Yorum Yapılmamış

Erkut  isminin ebced degeri:(707)

Erkut  isminin okuyacağı Esma:(707) El-Varis  celle  celalühü

El varis esmasne ve manası:Bütün mülk ve servetin gerçek sahibi olan,Mahlukatın yok olmasından sonra da baki kalan ,tek varis ve tek sahip..

Bu esmayı okumay devam eden dünya  ve ahiret mutluluğuna erer.İşleri kolaylaşır.Okumaya devam eden dünyevi ve ührevi bir çok nimetler  verilir.

LEAVE A COMMENT