Category : İsimler

Home » Archive by category : İsimler (paged 2)

Gülbiye isminin ebced degeri;(62) Gülbiye isminin okuyacağı esma:(62) Ya Batın celle  celalühü Ya Batın esmasının faydaları: EL-BATIN ismini vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda ilahi keşifler açılır.Kalbi nurlarla dolar,gönül gözü ile çok latif ve güzel şeyler seyreder.Ferah ve surur içinde bulunur.kendisinin gören sever ve her meşru isteği yapılıp yerine gelir.Duaları makbul kimselerden olur. ..

Read more

Zuhra isminin ebced değeri;(215) Zuhra isminin okuyacağı esma:(212) Ya Malikel Mülk Ya Malikel mülk ve faydaları: EL-MALİKEL-MÜLK isminin zikrine,belirtilen miktarda devam eden kimse karada,denizde ve havada her türlü kaza,bela ve felaketlerden korunur. Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam etmeleri,saltanatlarının devamı için gereklidir.Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler. “Melik” aynı zamanda sultan,padişah,hükümdarlar vs.gibi anlamlarına geldiği için, ..

Read more

Mergül isminin ebced degeri:290 Mergül isminin okuyacağı esma:(298) Ya Rahman c.c (298) Yâ Sabur c.c Ya Rahman c.c: Özellikleri ve faydaları: Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi,sıkıntısı ve bunalımı kalkar.İçine huzur ve rahatlık,gönlüne yumuşaklık dolar. Sürekli okumayı adet edinen kimsenin istek ve ihtiyaçları yerine gelir.Cenab-ı Hakk’ın lutuf ve keremlerine mazhar olur. Cimri ..

Read more