Category : Allah’ın isimleri

Home » Archive by category : Allah’ın isimleri (paged 2)

Eş-Şehid (c.c.) esmasının manası : Kendisine hiçbir şey gizli olmayan, her şeyi bilen, gözünden hiçbir şey kaçmayan şahid. Her yerde hazır ve nazır olan demektir. Eş-Şehid esmasının ebced değeri : 319 Eş-Şehid esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenin öfkesi diner asi ruhluysa doğru yola gelir, sevilen, itaat edilen ve hürmet gören biri olur. Eş-Şehid esmasının ..

Read more

El-Vedûd (c.c.) esmasının manası : İtaatkâr kullarını çok seven onlardan razı olan, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran, onlara hoş davranan, rızasını bağışlayan ve sevilmeye layık olan demektir. El-Vedûd esmasının ebced değeri : 20 El-Vedûd esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden Allah’ın (c.c.) sevgisine mazhar olurlar. İnsanlar arasında sevilirler, hürmet ve saygı görürler. El-Vedûd esmasının zikir ..

Read more

Es-Sabûr (c.c.) esmasının manası : Asilere ceza vermekte acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden, çok sabırlı olan, mühlet verip geciktiren, zaman tanıyan ama ceza vermemeyi ihmal etmeyen demektir. Es-Sabûr esmasının ebced değeri : 298 Es-Sabûr esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden başladığı her işi rahatlıkla bitirir ve başarıya ulaşırlar. Şiddetten uzaklaşır ve daha ..

Read more

El-Muhsi (c.c.) esmasının manası : Yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen. Sonsuz olsa da küöük veya büyük olsa da her şeyin sayısını ilmiyle bilen demektir. El-Muhsi esmasının ebced değeri : 148 El-Muhsi esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden Kuvvetli bir hafıza ve zekâya sahip olur. Kıyamet gününün şiddet ve dehşetinden kurtulur. El-Muhsi esmasının zikir ..

Read more

El-Habir (c.c.) esmasının manası : Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyin iç yüzünü , bütün gerçekliğiyle bilen, haberdar olan demektir. El-Habir esmasının ebced değeri : 812 El-Habir esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden şeytanın hilelerinden muhafaza olur, vesvese ve nefis oyunlarından uzaklaşır, hafıza ve idrak yeteneği gelişir. Ahlâkı güzelleşir. El-Habir esmasının zikir saati ..

Read more

El-Hakim (c.c.) esmasının manası : Hikmet sahibi olan, her şeyi yerli yerinde yapan. Emir ve buyrukları bütün işleri yerli yerinde ve mükemmel olandır. El-Hakim esmasının ebced değeri : 78 El-Hakim esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenin var olan yetenekleri güzelleşir, güzel ve etkili bir konuşmaya kavuşur, ilim ve hikmetlerini arttırırlar. Kalpleri hikmet nuruyla nurlanır. El-Hakim ..

Read more

El-Berr (c.c.) esmasının manası : Kullarına karşı lütfu, ihsanı, iyiliği bol olan, cömertçe ulaştıran. Şefkati ve merhametiyle yarattıklarına müsammahakâr davranan ve onları incitmeden nimetler sunan demektir. El-Berr esmasının ebced değeri : 202 El-Berr esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden Nazar değmesinden ve diğer kötülüklerden korunur, hakk’ın lütuf ve ihsanına mazhar olur. Ahlakı güzelleşir kötü huylarından ..

Read more

Er-Raûf (c.c.) esmasının manası : Kullarına acıyan,çok şefkatli ve merhametli olan, merhamet eden. Son derece merhametli,acıması, şefkati bol ve sınırsız olan demektir. Er-Raûf esmasının ebced değeri : 286 Er-Raûf esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden güzel huylu ve yumuşak kalpli olurlar. Güzel düşünüp güzel görürler ve güzel karar verirler. Hiçbir varlıktan zarar görmezler. Düşkünlere, muhtaçlara ..

Read more

El-Muksit (c.c.) esmasının manası : Hükmünde adil ve insaflı olan, her işi bir denge içinde birbirine uygun yapan. Adaletten şaşmayan adil olan demektir. El-Muksit esmasının ebced değeri : 209 El-Muksit esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden sakinlik ve huzura erer. Adaleti geçerli kılar evliyse eşi ile arasında huzur olur, vesveselerden kurtulur. El-Muksit esmasının zikir saati ..

Read more

El-Mecid (c.c.) esmasının manası : Azameti,büyüklüğü,hakimiyeti, şanı, şerefi ve kadri sonsuz ve yüce, ihsan ve keremi geniş olan demektir. El-Mecid esmasının ebced değeri : 57 El-Mecid esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden vesveseden kurtulur iç huzura kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Kendi emsalleri ve akranları arasında saygınlığı ve hürmeti çok olur. El-Mecid esmasının zikir ..

Read more