Category : Allah’ın isimleri

Home » Archive by category : Allah’ın isimleri

Sebahat  isminin ebced  değeri; 471 Sebahat isminin okuyacağı Esma: 99 Esmaül hüsnadan sabahat ismine denk gelen en yakın esma Ya fettah İsmi şerifidir. Ebced  degeri  489 olup  her gün 489 defa okunur. Ayrıca Esmaül hüsnada diğer esmalar birleştirilerek de en yakın esma bulunabilir. Burada ihtiyacınızı karşılayacak esmalara bakın ona göre  birleştirebilirsiniz. Diyelim ki rızık ihtiyacınız ..

Read more

isimlerinizin ebced değeri, aşağıdaki esmaların karşısındaki sayılarının aynısı yada ebced değerinize en yakın olan esmadır. İsimlerinize  denk gelen Esma  tam sayısı karşılamıyorsa,ona en yakın esma sizin esmanızdır. Yada bir kaç esmanın sayı değerleri eklenerek esmanızın tam karşılığını veya en yakın esmayı bulabilirsiniz. Allah: (C.C)(66) Defa ER-RAHMAN(C.C):(298) ER-RAHİM(C.C):(258) EL-MELİK(C.C):(90) EL-KUDDÜS(C.C):(170) ES-SELAM(C.C):(131) EL-MÜ’MİN(C.C):(136) EL-MÜHEYMİN(C.C):(145) EL-AZİZ(C.C):(94) EL-CEBBAR(C.C):(206) EL-MÜTEKEBBİR(C.C):(662) ..

Read more

El-Bedi (c.c.) esmasının manası : Emsalsiz, benzersiz ve örneksiz olarak, eşi ve benzeri olmaksızın hayret verici alemleri, şaşrıtıcı varlıkları icat eden hiç yoktan yaratıp var eden, eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde apaçık görünen demektir. El-Bedi esmasının ebced değeri : 86 El-Bedi esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenin her ihtiyacı giderilir, muradına erip ..

Read more

El-Câmi (c.c.) esmasının manası : İstediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü yarattıklarını bir arada toplayacak olan demektir. El-Câmi esmasının ebced değeri : 114 El-Câmi esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenler şerleri def edilir, kalpleri birleşir, küsler barışır. Kaybettiklerini bulur. Gurbette veya seferde ise salimen ailesine kavuşur. El-Câmi esmasının zikir saati : Sabah ..

Read more

El-Musavvir esmasının manası : Her varlığa en uygun şekli veren, farklı suretlerde yaratan, tasvir eden, şekillendirip biçimlendiren, her şeye, bütün varlıklara şekil veren demektir. El-Musavvir esmasının ebced değeri : 336 El-Musavvir esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenlerin kalp gözü açılır, en zor işleri bile başarır ve maksatlarına ulaşırlar. Bütün bela ve afetlerden, sıkıntı ve musibetlerden ..

Read more

El-Bâis (c.c.) esmasının manası : Peygamberler gönderen, kıyamet koptuktan sonra bütün mahlukatı, ölüleri ahirette yeniden dirilten, onlara tekrar can veren demektir. El-Bâis esmasının ebced değeri : 573 El-Bâis esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenler güçlü irade sahibi olur, haklarını arayıp alır ve manen kuvvet sahibi olurlar. İleri yolunda gider ve bol rızk sahibi olurlar. El-Bâis ..

Read more

El-Vâcid (c.c.) esmasının manası : Zenginliğinden hiç bir şey eksik olmayan, varlıklı, istediğini istediği an bulan, zarurete düşmeyen, kerem sahibi olup cömertliği ezeli ve ebedi olan. onsuz şan, şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsanı, cömertliği bol olan demektir. El-Vâcid esmasının ebced değeri : 48 El-Vâcid esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenler kaybettiklerini bulurlar: Hile ..

Read more

El-Vâli (c.c.) esmasının manası : Bütün kâinatı tek başına yöneten, hem var edip hem öldüren.Kâinatın yönetiminde tek söz sahibi tek tasarruf sahibi olan demektir. El-Vâli esmasının ebced değeri : 47 El-Vâli esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenlerin kalpleri yumuşar, sözleri tesirli olur. Duaları kabul edilir her işleri kolaylaşır, başarıları artar, stresten uzak yaşarlar. İnsanlar yanında ..

Read more

Ed-Dârr (c.c.) esmasının manası : Hikmeti gereği elem  ve zarar verici şeyler yaratan, sevdiklerini imtihan eden, onları daraltıp deneyen ve zarara uğratan demektir. Ed-Dârr esmasının ebced değeri : 1001 Ed-Dârr esmasının faydaları : Bu esmayı zikredenler hastalıklara karşı korunaklı olurlar, hasta iseler şifa bulurlar, keder ve dertten kurtulurlar. Ed-Dârr esmasının zikir saati : Sabah erken ..

Read more

En-Nafi (c.c.) esmasının manası : Kulları için faydalı şeyler yaratan, menfaat veren, faydalandıran, yararlı şeyler yaratan ve bunlardan faydalandıran demektir. En-Nâfi esmasının ebced değeri : 201 En-Nâfi esmasının faydaları : Bu esmayı zikreden kötü niyetli kişilerden korunur ve bu kişilerin kötü niyetleri bertaraf edilir. Her gün evine selametle geri döner. En-Nâfi esmasının zikir günü : ..

Read more