Belgin

Home » İsimler » Belgin
İsimler 4 yorum

Belgin isminin ebced değeri : 112

Belgin isminin esması ve okuma sayısı : El-Bâki : 113

El-Bâki esmasının anlamı : Baki, ebedi kalıcı olan,devamlı olan, fani olmayan, ölümlü olamayan, varlığının sonu olmayan demektir.

4 thoughts on - Belgin

LEAVE A COMMENT