Bedri

Home » İsimler » Bedri
İsimler Yorum Yapılmamış

Bedri isminin ebced değeri : 216
Bedri isminin esması ve okuma sayısı : El-Bâri 216

El-Bâri esmasının anlamı : Örneği olmaksızın yaratan, icat eden, vareden. Örneksiz her şeyi hiç eksiksiz ve mükemmel olarak yaratan demektir.

Misalsiz, örneksiz, modelsiz yaratmak, hem de mğükemmel, düzenli, ahenkli yaratmak, eşi, benzeri olmayan bir olan Allah’ın işidir demek olur.

 

LEAVE A COMMENT