Abdullah İsminin ebced degeri ve Esması

Home » İsimler » Abdullah İsminin ebced degeri ve Esması
İsimler 2 yorum

Abdullah İsminin ebced degeri: (142)

Abdullah isminin okuyacağı Esma: (141) Ya Mennan celle celalühü

Ya Mennan:İyilik ve lütufta bulunan; büyük bağışlarda bulunandır Allah.(azze ve celle)

Allah,(azze ve celle) insanı yaratan, onu güzelce şekillendiren; akıl, ruh ve sezgi gücü verendir. Allah,(azze ve celle) Mennân’dır; kendisinden isteyene karşılıksız Verendir. Kullarına, imanı veren, onları rızıklandıran ve karşılıksız nimet vererek onlara ihsanda bulunandır.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Al-i İmran Suresi 164. Âyet Meali)

2 thoughts on - Abdullah İsminin ebced degeri ve Esması

LEAVE A COMMENT