99 ESMAÜL HÜSNA EBCED DEGERLERİ

Home » Allah'ın isimleri » 99 ESMAÜL HÜSNA EBCED DEGERLERİ
Allah'ın isimleri Yorum Yapılmamış

isimlerinizin ebced değeri, aşağıdaki esmaların karşısındaki sayılarının aynısı yada ebced değerinize en yakın olan esmadır.

İsimlerinize  denk gelen Esma  tam sayısı karşılamıyorsa,ona en yakın esma sizin esmanızdır. Yada bir kaç esmanın sayı değerleri eklenerek esmanızın tam karşılığını veya en yakın esmayı bulabilirsiniz.

Allah: (C.C)(66) Defa

ER-RAHMAN(C.C):(298)

ER-RAHİM(C.C):(258)

EL-MELİK(C.C):(90)

EL-KUDDÜS(C.C):(170)

ES-SELAM(C.C):(131)

EL-MÜ’MİN(C.C):(136)

EL-MÜHEYMİN(C.C):(145)

EL-AZİZ(C.C):(94)

EL-CEBBAR(C.C):(206)

EL-MÜTEKEBBİR(C.C):(662)

EL-HALIK(C.C):(731)

EL-BARI’Ü(C.C):(213)

EL-MUSAVVİR(C.C):(336)

EL-GAFFAR(C.C):(1281)

EL-KAHHAR(C.C):(306)

EL-VEHHAB(C.C):(14)

ER-REZZAK(C.C):(308)

EL-FETTAH(C.C):(489)

EL-ALİM(C.C):(150)

EL-KAABIZ(C.C):(903)

EL-BASIT(C.C):(72)

EL-HAFID(C.C):(1481)

ER-RAFİ’U(C.C):(351)

EL-MUIZZÜ(C.C):(117)

EL-MÜZİLLÜ(C.C):(770)

ES-SEMI’U(C.C):(180)

EL-BASİR(C.C):(302)

EL-HAKEM(C.C):(68)

EL-ADLÜ(C.C):(104)

EL-LATİF(C.C):(129)

EL-HABİR(C.C):(810)

EL-HALİM(C.C):(88)

EL-AZİM(C.C):(1020)

EL-GAFUR(C.C):(1286)

EŞ-ŞEKUR(C.C):(526)

EL-KEBİR(C.C):(232)

EL-HAFİZ(C.C):(16)

EL-HASİBÜ(C.C):(80)

EL-CELİL(C.C):(73)

EL-KERİM(C.C):(270)

ER-RAKİB(C.C):(312)

EL-MUCİB(C.C):(55)

EL-VASİ’U(C.C):(137)

EL-VEDÜD(C.C):(20)

EL-MECİD(C.C):(57)

EL-BAİS(C.C):(573)

EŞ-ŞEHİD(C.C):(21)

EL-HAKK(C.C):(208)

EL-VEKİL(C.C):(66)

EL-KAVİYYU(C.C):(116)

EL-METİN(C.C):(500)

EL-VELİYYÜ(C.C):(46)

EL-HAMİD(C.C):(62)

EL-MUHSİ(C.C):(148)

EL-MÜBDİÜ(C.C):(56)

EL-MUİD(C.C):(124)

EL-MÜMİT(C.C):(490)

EL-HAYYÜ(C.C):(18)

EL-KAYYÜM(C.C):(156)

EL-VACİD(C.C):(14)

EL-MACİD(C.C):(48)

EL-VAHİD(C.C):(19)

ES-SAMED(C.C):(134)

EL-KAADİR(C.C).(305)

EL-MUKTEDİR(C.C):(744)

EL-MUKADDİMÜ(C.C):(184)

EL-MUAHHİRU(C.C):(846)

EL-EVVELÜ(C.C):(37)

EL-AHİR(C.C):(801)

EZ-ZAHİRU(C.C):(1106)

EL-BATINÜ(C.C):(62)

EL-VALİ(C.C):(47)

EL-MÜTEALİ(C.C):(541)

EL-BERRU(C.C):(202)

ET-TEVVABÜ(C.C):(409)

EL-MUNTEKIMÜ(C.C):(630)

EL-AFÜVVÜ(C.C):(156)

ER-RAUF(C.C):(286)

MALİKÜ’L-MÜLK(C.C):(212)

ZÜ’L CELALİ VE’L İKRAM(C.C):(1100)

EL-MUKSİTU(C.C):(209)

EL-CAMİ’U(C.C):(114)

EL-GANİYYÜ(C.C):(1060)

EL-MUĞNİY(C.C):(1100)

EL-MANİ’U(C.C):(161)

ED-DARRU(C.C):(1001)

EN-NAFİ’U(C.C):(201)

EN-NUR8C.C):(256)

EL-HADİ(C.C):(20)

EL-BEDİU(C.C):(86)

EL-BAKİ(C.C):(113)

EL VARİSÜ(C.C):(707)

ER-REŞİD(C.C):(514)

ES-SABUR(C.C):(298)

LEAVE A COMMENT