Allah-ü Teâlâ’nın her ismi bir takım harflerden meydana gelmektedir.Bu hafrler de bir takım rakamları ifade  etmektedirler.Her kim ki bu harflerin ve rakamlarını bir vekfin içinde  toplarsa  o ismin sırrı meydana gelmektedir.Her hangi bir kimsenin isminin rakamla ifadesi bir ismin içerisinde bulunursa o kimsenin  bütün işleri o iismle ilğilidir.O isim,o kimsenin sırlarını içinde taşımaktadır.Ne zaman ki ..

Read more

Şaduman isminin  ebced degeri: 402 Şaduman isminin okuyacağı esma: Yâ Tevvab cç(409) Yâ Tevvab c.c: Et-Tevvab (c.c.) esmasının manası : Kulun işlediği günahları bağışlayan, günahın cinsine, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan bağışlayan. Her defasında kuluna günahından tövbe etmesi için zaman veren ve fırsat tanıyan demektir. Geçim sıkıntısı çekenler ve kurtulmak isteyenler vakit namazlarından sonra 41 defa “Yâ ..

Read more

Nurdoğan isminin ebced degeri:1317 Nurdoğan isminin okuyacağı esma:1286 Ya Gafur c.c Ya Gafur c.c:El-GAFUR;Kulların günahlarını,hatalarını  ve kusurlarını çokca bağışlayan,bağışlamaktan bıkmayan,usanmayan,affı ve bağışlaması sonsuz olan. Darğınlıklar,günahların affı.Maddi sıkıntılar,öfkeyi yenme,hastalıklar için tesirli bir..

Read more

Müveddet isminin ebced degeri:450 Müveddet isminin okuyacağı esma: (489) Ya  Fettah celle  celalühü El fettah c.c  faydaları:Bu ismi virt edinerek Cenab-ı haktan her hangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği  geri çevrilmez.Maddi kapılarda kendisine açılır ve hayatı boyunca işlerinde başar..

Read more

Emrullah isminin ebced değeri : 307 Emrullah isminin okuması gereken Esması : Ya Kahhar Emrullah isminin okuması gereken sayı : 306 Ya Kahhar Esmaül Hüsnanın manası : Kudretiyle her şeyi emri altında tutan, asla mağlup olmayan, tek galip demektir. Ya Kahhar Esmaül Hüsnanın fazilet ve esrarı : 1-) Her gün okuyan nefsi heveslerinden ve şeytanın ..

Read more

Aytop isminin ebced değeri : 433 Aytop isminin okuması gereken esması : Ya Tevvab Aytop isminin okuması gereken sayı : 409 Ya Tevvab Esmaül Hüsnanın manası : Kulunun işlediği günahın cinsine, miktarına, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan bağışlayan. Bağışlamak isteyen fırsat arayan ve zaman tanıyan demektir. Tövbeleri çokça kabul eden ve bağışlayan demektir. Ya Tevvab Esmaül ..

Read more

Sıdıka isminin ebced değeri : 213 Sıdıka isminin okuması gereken esma : Ya Bari Sıdıka isminin okuması gereken sayı : 213 Ya Bari Esmaül Hüsnanın manası : Hiç yoktan, örneksiz olarak yaratan, azalarını birbirine uyumlu yapan demektir. Ya Bari Esmasının fazilet ve esrarı :  1-) Yedi gün süreyle her gün 100 defa okuyan her türlü ..

Read more

Şehri isminin ebced değeri : 515 Şehri isminin okuması gereken Esması : Ya Reşid Şehri isminin okuması gereken sayı : 514 Ya Reşid Esmaül Hüsnanın manası : Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştırılan, hidayete erdiren, doğru yolu gösteren demektir. Ya Reşid Esmaül Hüsnanın fazilet ve esrarı : 1-) Akşam ile yatsı araında 1000 defa ..

Read more

İsminaz isminin ebced değeri : 159 İsminaz isminin okuması gereken esması : Ya Afüv veya Ya Kayyum İsminaz isminin okuması gereken sayı : Ya Afüv 156  veya Ya Kayyum 156 Ya Afüv Esmaül Hüsnanın manası : Kullarının, kendisine karşı işlemiş olduğu suç ve günahlarını lütuf ve merhametiyle affeden demektir. Ya Afüvv esmaül Hüsnanın fazilet ve ..

Read more